Публикация в електронното издание на списание “Геомедия” (Ноември – 2022)

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева за определяне на кръга на заинтересованите страни при създаване и одобряване на подробни устройствени планове и на техните изменения по Закона за устройство на територията. В статията се разглеждат различни хипотези на промяна на предназначение на имота – предмет на плана, което определя дали собствениците на съседните имоти, които са извън обхвата на подробния устройствен план, могат да обжалват предвижданията му.

Оставете коментар:

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *