Месец: юни 2024

Интересен е въпросът дали е допустим иск за собственост /установителен или ревандикационен/ за самостоятелен обект или прилежаща част /склад, мазе/ към самостоятелен обект в случаите,…