Месец: април 2021

Продължавам анализа на направените промени в Закона за устройство на територията, публикувани в брой 16 на „Държавен вестник“ от 2021 г. Предмет на това изследване…