Месец: януари 2024

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева за търпимите строежи по Закона за устройство на територията. В статията се проследяват…