Месец: май 2021

Визата за проектиране представлява акт, свързан с устройство на територията съгласно чл.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Визата може да представлява индивидуален административен…