Месец: ноември 2018

На 29.11.2018 г. адвокат Михаела Белчева взе частие в дискусия на работна група “Как прилагаме ОУП” към експертна работилница “Актуализация на ОУП на Столична Община”.…