Публикации

Повече от 10 години адвокат Михаела Белчева е сътрудник на списание „Геомедия“ – специализирано издание в областта на геодезията, геоинформационните технологии и кадастъра. В публикациите давам отговори на конкретни въпроси и казуси, както и правя анализ на съдебната и административна практика в областта на кадастъра, устройственото планиране и специфични вещноправни проблеми.

Публикации в списание „Геомедия“ на адв. Михаела Белчева