Публикация в електронното издание на списание “Геомедия” (Декември – 2021)

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуват текстът на адв. Михаела Белчева “За понятието действително състояние на границите на поземлените имоти в урбанизирана територия в дефиницията за непълнота и грешка в кадастралната карта съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър” Предмет на анализ е какво означава изразът „действително състояние“ на границите на поземлените имоти в дефиницията за непълнота и грешка по §1, т.16 от Закона за кадастъра и имотния регистър – дали действителното състояние е съществуващото на терена или действителното състояние е границите съобразно правото на собственост. Разгледана е и анализирана актуална съдебна практика на Върховния административен съд, която е противоречива. Адв. Михаела Белчева изразява и поддържа становището, че под „действително състояние“ при несъответствие в границите на поземлените имоти в дефиницията за непълнота и грешка по §1, т.16 от Закона за кадастъра и имотния регистър следва да се приемат границите на имотите съгласно титулите за собственост, а не съществуващото на терена.

Оставете коментар:

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *