Автобиография

Адвокат Михаела Белчева​

Образование:

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, магистър по право

Професионален опит:

2003г. до момента – Софийска адвокатска колегия, адвокат

2000г.-2002г. – Агенция по геодезия, картография и кадастър, длъжност главен юрисконсулт

1998г.-2000г. – Столична община, длъжност юрисконсулт

Други:

Главен правен консултант на Агенция по геодезия, картография и кадастър по проект „Правна помощ на службите по кадастъра” по заемно споразумение със Световната банка в периода 2004г.-2007г.;

Правен консултант на СО-район „Люлин“ в периода 2008г.-2009г.;

Член на управителния съвет на Сдружение „Фрагмент“ – неправителствена организация, създадена с цел да подпомага качественото и устойчиво развитие на градската среда