Автор: Михаела Белчева

 В брой 2/2019г. на списание “Геомедия” адв. Михаела Белчева изследва въпроса дали представлява самостоятелна вещ поземлен имот, който не е нанесен в кадастрален план или…

На 29.11.2018 г. адвокат Михаела Белчева взе частие в дискусия на работна група “Как прилагаме ОУП” към експертна работилница “Актуализация на ОУП на Столична Община”.…