Автор: Михаела Белчева

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикан текст на адв. Михаела Белчева на тема “Преместваеми обекти съгласно Закона за устройство на територията и техният…

Визата за проектиране представлява акт, свързан с устройство на територията съгласно чл.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Визата може да представлява индивидуален административен…

Продължавам анализа на направените промени в Закона за устройство на територията, публикувани в брой 16 на „Държавен вестник“ от 2021 г. Предмет на това изследване…

В брой 3/2019г. на сп.”Геомедия” е публикувана статия от адв. Михаела Белчева на тема “Отчуждително действие на уличнорегулационния план”. В статията се разглежда въпросът за…